top of page

 

 

Kde jsem teď?

Hledám, sbírám a lepím sám sebe kousek po kousku ze střepů, které byly mou součástí.

Spousta z nich už nikam nepasuje.

Mám spoustu otázek bez odpovědí. Víc pokory. Otevřenější mysl.

A mnohem větší nejistotu.

Vím ale také, že se poprvé ve svém životě dotýkám něčeho, co snad jednou v budoucnu budu moci pojmenovat jako „já“.

                                                                                           Petr Nutil publicista, Psychologie.cz

Příběh o naději

V souboru fotografií představuji příběh imaginární pacientky, klientky uzavřeného oddělení psychiatrické nemocnice.

Příběh je o víře, že bude lépe, o naději v uzdravení a návratu do života.

Soubor vznikl v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, s laskavým svolením ředitele ústavu, pana primáře MUDr. Petra Možného

a za vstřícné podpory staniční sestry odd. 5A, Bc. Petry Šiškové.

                                                                 Jana Mašterová

autorka

bottom of page